برندینگ

برندینگ

به کشور های مختلف جهان از طریق منطقه آزاد تجاری بندر انزلی

کارخانه صنایع غذایی سه گل گیلان (منطقه آزاد انزلی) در زمینه برندینگ محصولات غذایی با دارا بودن خطوط تمام اتوماتیک و داشتن کلیه پروانه های بهداشتی و ISO های مربوطهHACCP و آزمایشگاهی مجهز در حال حاضر اقدام به تولید برندهای گوناگون با اخذ کد ظرفیت خالی نموده است.در همین راستا با توجه به اهمیت برندینگ در کشور،از صاحبان برند جهت تولید محصول خود دعوت به همکاری مینماید.