پذیرش فعالیت مشترک

پذیرش فعالیت مشترک

کارخانه صنایع غذایی سه گل گیلان (منطقه آزاد انزلی) آمادگی خود را جهت پذیرش فعالیت مشترک در قالب تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات غذایی با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز در رابطه با شیوه همکاری مشترک بازرگانی بر اساس توانایی طرفین مذاکره کننده دعوت به همکاری مینماید.